Information

Dækmærkning

I 2012 indførte EU et nyt dækmærke for at give standardiserede oplysninger om tre specifikke præstationer, brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt føre og rullestøj udefra. Mærkning af dæk til personbiler og lette lastbiler trådte i kraft i november 2012 for dæk, der sælges i EU i henhold til EU-forordning (EF / nr. 1222/2009). Etiketten skal være sat på selve dækket og give forbrugerne nyttige oplysninger til at hjælpe dem, når de køber nye dæk. Til venstre kan du finde et eksempel på EU's nye dækmærke.

De faktiske brændstofbesparelser og trafiksikkerheden afhænger i høj grad af chaufførernes adfærd og især af følgende;

Tips

  • økokørsel kan reducere brændstofforbruget betydeligt
  • dæktrykket skal kontrolleres regelmæssigt for at optimere vejgrebet i vådt føre og brændstofeffektiviteten
  • bremselængder skal altid overholdes nøje

Brændstoføkonomi

Brændstoføkonomi (rullemodstand)

Rolling Resistance

Rullemodstand er en af de vigtigste modstandskræfter på et køretøj, som hele tiden forsøger at bremse køretøjet. Det rullende dæk deformerer og spreder energi. Jo højere rullemodstand, des mere brændstof kræves for at flytte køretøjet fremad. Rullemodstanden påvirker derfor brændstofforbruget og miljøet direkte. Øverst til venstre på etiketten vises dette i 7 klasser, der spænder fra A (mest effektive) til G (mindst effektiv), og klassificeringen angiver dækkets bidrag til brændstofeffektivitet og CO2-emissioner.

Vejgreb i vådt føre

Vejgreb i vådt føre (bremse-effektivitet)

Wet grip

Vejgreb i vådt føre er et af de vigtigste sikkerhedsaspekter ved et dæk. Dæk med fremragende vejgreb i våde overflader har kortere bremselængde ved kørsel i regnvejr. Der er andre vigtige parametre, som også er relateret til sikkerhed. Forbrugerne vil dog selv kunne kontrollere resultater. Øverst til højre på etiketten udtrykkes vejgrebet i vådt føre også i klasser, der spænder fra A (bedste ydeevne) til G (dårligste ydeevne).

 

 
 

   

Ekstern støj

Ekstern støj

External noise

Trafikstøj er en væsentlig årsag til gener og er et meget relevant miljøspørgsmål. På den nederste del af etiketten angives niveauet for ekstern dækstøj fra køretøjet (ikke den interne støj, som føreren kan høre), udtrykt i decibel. Klassificeringen angiver dækkets bidrag til trafikstøj og miljøet. Etiketten viser lydbølger og tilsvarende niveauer fra 1 (mindst støj) til 3 (højeste støj)

1 lydbølge Det laveste eksterne støjniveau.
2 lydbølger Det gennemsnitlige eksterne støjniveau.
3 lydbølger Det højeste eksterne støjniveau.